MONEY EXPO 2022 Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต

“การเงินธนาคาร” เปิดแนวคิดการจัดงานมหกรรมการเงิน ปี 2565 Money Expo 2022 ด้วยแนวคิด “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต” ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ 7 ครั้งใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ คับคั่งด้วยธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี 2565 Money Expo 2022 จะใช้แนวคิด (Theme) การจัดงานว่า “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต” ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ โดยนับแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประชากรโลกต่างหันมาให้ความสำคัญ เรื่องสุขภาพ (Health) และความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) กันมากขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกปี 2022

ภาพรวมของเศรษฐกิจสุขภาพทั่วโลก (Global Wellness Economy) ในปี 2019 พบว่ามีมูลค่ากว่า 4.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 158 ล้านล้านบาท อันดับ 1 เป็นการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเอง ความสวยความงาม การชะลอวัย อันดับ 2 เป็นการใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ อันดับ 3 เป็นการใช้จ่ายเพื่อโภชนาการด้านสุขภาพ อันดับ 4 เป็นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism

การมีสุขภาพดี (Healthy) ได้กลายเป็นความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ของประชากรโลกไปแล้ว ภายใต้คำนิยามของคำว่า Wellness หรือ “สมดุลแห่งชีวิต” ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี สุขภาพอารมณ์ดี สุขภาพสังคมดี สุขภาพการศึกษาดี สุขภาพการงานดี สุขภาพสิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพการเงินดี ซึ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งอย่างสมดุล

การจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 ครั้งที่ 22 ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานจึงเห็นสมควรให้ใช้แนวคิด “Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต” ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ เป็นแนวคิดการจัดงานในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ของโลกที่กำลังมาแรง แม้ประชากรโลกจะให้ความสนใจเรื่อง Wellness มาก แต่เรื่อง Financial Wellness ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะในทุก Wellness ล้วนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกติ การออมเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจึงยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 จึงยังเป็นงานที่ทำให้ “ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่” ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ตาม

“ Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ เป็น Key Concept ของ งานมหกรรมการเงินประจำปี 2565 Money Expo 2022 ที่พร้อมจะเปิดโลกกว้างการลงทุนและความมั่งคั่งอันไร้ข้อจำกัดในโลกยุคดิจิทัล”

สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2565 Money Expo 2022 จะจัดขึ้นใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มด้วยงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 4 งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 และงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 ปิดท้ายด้วยงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 ที่ไบเทค บางนา

“ธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินประจำปี 2565 Money Expo 2022 ทั้ง 7 ครั้งใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้เข้าร่วมจองพื้นที่การจัดงานกันจนเต็มพื้นที่”

ตารางการจัดงาน

MONEY EXPO 2022
7 ครั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ
งานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 MONEY EXPO 2022 จัดงานต่อเนื่อง 7 ครั้ง ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยมีกำหนดการจัดงานดังนี้

1.งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22
วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี

2.งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 จ.สงขลา วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565
ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

3.งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 จ.นครราชสีมา วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565
ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช

4.งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 4 จ.ระยอง วันที่ 2-4 กันยายน 2564
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง

5.งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 จ.อุดรธานี วันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร

6.งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 จ.เชียงใหม่ วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

7.มหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 5
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

admin

Related Posts