ธปท.เผยผลทดสอบเงินดิจิทัล CBDC ลดเวลาการโอน-ลดต้นทุนธุรกรรม-ลดความเสี่ยง

ธปท.เผยผลทดสอบสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางใช้การโอนเงินระหว่างประเทศภายใต้โครงการ mBridge 1.ลดเวลาการโอนเงินระหว่างประเทศลงเหลือเป็นหลักวินาที (จากเดิมเฉลี่ย 3-5 วัน) 2.ลดต้นทุนการทำธุรกรรมการโอนเงิน 3.ลดความเสี่ยงด้านการชำระดุล (settlement risk) และ 4.เอื้อต่อการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority : HKMA) ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Central Bank of the United Arab Emirates : CBUAE) และสถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Digital Currency Institute of the People’s Bank of China : PBC DCI) โดยการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements Innovation Hub : BISIH) ณ ฮ่องกง ทดสอบการนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางในระดับสถาบันการเงิน (Wholesale CBDC) ใน 4 สกุล มาใช้โอนและแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศในธุรกรรมเว็บหวยออนไลน์ เชื่อถือได้จริงเป็นครั้งแรกของโลก ภายใต้โครงการ Multiple Central Bank Digital Currency Bridge (mBridge) ที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการ Inthanon-LionRock ระยะที่ 2 ในปี 2564

 

การทดสอบโครงการ mBridge เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน 2565 โดยครอบคลุมการทำธุรกรรม 3 ประเภท ได้แก่ (1) การออกใช้ CBDC (issuance) ของธนาคารกลาง และแลกคืน CBDC (redemption) กับธนาคารกลาง (2) การโอน CBDC ระหว่างประเทศด้วยเงินสกุลท้องถิ่นหรือสกุลปลายทางที่มีอยู่ (Cross-border CBDC payment) ผ่านธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) และ (3) การแลกเปลี่ยน CBDC สองสกุล ระหว่าง ธพ. (Cross-border exchange of CBDC) ทั้งนี้ ในการทดสอบมี ธพ. เข้าร่วมทั้งหมด 20 ราย จากทั้ง 4 ประเทศ โดยเป็น ธพ. จากประเทศไทยจำนวน 5 ราย ซึ่งมีธุรกรรมระหว่างประเทศจำนวน 164 ธุรกรรม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 827 ล้านบาท)

จากผลการทดสอบพบว่า การทำธุรกรรมโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศบนระบบ mBridge ด้วย CBDC สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการโอนเงินระหว่างประเทศได้เทียบกับระบบในปัจจุบัน โดยลดการพึ่งพาธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (correspondent banks) ซึ่งช่วย (1) ลดระยะเวลาการโอนเงินระหว่างประเทศลงเหลือเป็นหลักวินาที (จากเดิมเฉลี่ย 3-5 วัน) (2) ลดต้นทุนการทำธุรกรรมการโอนเงิน (3) ลดความเสี่ยงด้านการชำระดุล (settlement risk) และ (4) เอื้อต่อการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการชำระเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการ mBridge เพิ่มเติมได้ในรายงาน “Project mBridge: Connecting economies through CBDC”

ในระยะต่อไป การดำเนินโครงการ mBridge จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบและคุณสมบัติต่างๆ ให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับคำนึงถึงนัยต่อการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ โดย ธปท. จะพิจารณาความเหมาะสมในการขยายขอบเขตการพัฒนาและทดสอบในบริบทของการนำมาใช้จริงต่อไป

admin

Related Posts