เครดิตบูโรเพิ่มจุดบริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” เปิดขั้นตอนเช็ก-ฟรี! รู้ผลทันที

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพิ่มจุดบริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” แห่งใหม่ล่าสุด ณ สถานีกลางบางซื่อ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกายและเช็กสุขภาพทางการเงินกับเครดิตบูโรไปพร้อมๆ กัน รองรับผู้ใช้บริการได้ทั่วถึง เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองที่สะดวกและรวดเร็ว รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตแบบสรุป (ฟรี) ข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโรมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล ป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงิน และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองอีกด้วย เครดิตบูโรจึงเพิ่มช่องทางการตรวจข้อมูลเครดิตเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เพิ่มจุดบริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง” (ตู้คีออสก์) ณ สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือเป็นที่ทราบกันดีในชื่อ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกายและสามารถเช็กสุขภาพทางการเงินกับเครดิตบูโรไปพร้อมๆ กันได้ด้วย อีกทั้งในอนาคตอันใกล้ สถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อของเส้นทางคมนาคมทุกระบบและรองรับการเดินทางทุกรูปแบบทั่วไทย ผู้ใช้บริการสามารถตรวจข้อมูลเครดิตแบบสรุป ข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านตู้คีออสก์ โดยรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-23.00 น. เริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไป โดยจุดบริการ “ตู้คีออสก์” จะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้า 1 (จุดติดตั้งนาฬิกาประจำสถานี หรือนาฬิกาหน้าปัดหมายเลข ๙) สถานีกลางบางซื่อ

**เปิดขั้นตอนตรวจเครดิตด้วยตนเอง**
สำหรับผู้ที่สนใจตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง (เฉพาะรายการบุคคลธรรมดาของตนเอง) ผ่านตู้คีออสก์ดังนี้ได้ง่ายๆ โดยเตรียมพร้อมก่อนใช้บริการ ได้แก่ 1) บัตรประชาชนของตนเอง 2) หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง (เพื่อรับรหัส OTP) 3) อีเมลของตนเอง (สำหรับรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล สำหรับการชำระค่าบริการจะมี 2 รูปแบบ คือ 1) จ่ายได้ทันที แค่สแกน QR Code ที่หน้าจอตู้คีออสก์ หรือ 2) จ่ายผ่าน QR Code ที่จัดส่งไปทางอีเมลของท่านและต้องชำระภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยหลังจากที่ท่านทำการตรวจเครดิตบูโรที่ตู้คีออสก์เสร็จสิ้นแล้ว รายงานจะถูกจัดส่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ไปยังอีเมล (E-mail Address) ของท่านทันที เป็นไฟล์ PDF และรหัส (Password) ที่ใช้ในการเปิดไฟล์รายงาน จะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีเมลของท่านในกล่องเข้า (Inbox) หรือจดหมายขยะ (Junk) หรือถังขยะ (Trash) หรือสแปมเมล (Spam) ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th หรืออีเมล [email protected]

นอกจากนี้ ท่านสามารถใช้บริการ “ตู้คีออสก์” อื่นๆ ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ชิดลม (ภายในสถานี) หรือที่บริเวณท่าเรือวังหลัง (ใกล้ประตูทางเข้าโรงพยาบาลศิริราช) และชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพฯ

“เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสการก่อหนี้ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือนิวเจน เช่น การรู้จักออม การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินล้นตัวของตนเอง อันจะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว สังคม และปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับมหภาค รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

admin

Related Posts