บล.เกียรตินาคินภัทรคว้า Best Domestic Private Bank

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยนายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้า นำทีมคว้ารางวัลไพรเวทแบงก์ในประเทศยอดเยี่ยม (Best Domestic Private Bank Thailand) จาก Asian Private Banker นิตยสารธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ธุรกิจไพรเวทแบงกิ้งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง และมีบริการด้านการดูแลความมั่งคั่งแบบครอบคลุม เช่น โซลูชันและแพลตฟอร์มการลงทุนที่โดดเด่น ตลอดจนบริการดูแลพอร์ตลงทุนในต่างประเทศแบบครบวงจร โดยเป็นปีที่ 2 ที่ บล.เกียรตินาคินภัทร ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จสู่เป้าหมายการเป็น “ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย” (Best Global Private Bank for Thais) โดยการประกาศผลรางวัลมีขึ้นปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

นายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้า กล่าวว่า “บล.เกียรตินาคินภัทร มีความยินดีอย่างมาก เพราะรางวัล Best Domestic Private Bank Thailand ช่วยยืนยันให้เห็นคุณค่าของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์แก่ลูกค้าในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนภายใต้สถานการณ์โควิด เช่น Global Investment Service (GIS) แพลตฟอร์มการลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศซึ่งช่วยให้ลูกค้ายังคงสามารถคว้าโอกาสการลงทุนในตลาดโลกที่น่าสนใจและกระจายความเสี่ยงได้มากกว่าการลงทุนในตลาดไทยอย่างเดียว โดยวันนี้บล.เกียรตินาคินภัทร มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (Asset Under Management: AUM) เพิ่มขึ้นเป็น 701 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากปีที่ผ่านมา พิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นที่มีให้กับเราในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งซึ่งยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”

ทั้งนี้ รางวัล Best Domestic Private Bank Thailand ได้รับการพิจารณาและตัดสินรางวัลโดย Asian Private Banker นิตยสารธุรกิจชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือจากนักการเงินและนักลงทุนทั่วโลก โดยถือเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจไพรเวทแบงกิ้งและการบริหารความมั่งคั่ง ครอบคลุมตลาดสำคัญในเอเชียแปซิฟิก โดยคณะกรรมการตัดสินจะเลือกผู้ชนะด้วยวิธีการคัดสรรเชิงปริมาณและคุณภาพแบบเฉพาะทางที่เป็นกลาง และมีการพิจารณาตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.เกียรตินาคินภัทร) เป็นหนึ่งในผู้นำของประเทศไทยด้านธุรกิจตลาดทุน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management)

ทั้งนี้ บล.เกียรตินาคินภัทรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจมีเป้าหมายในการมุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.kkpfg.com

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

admin

Related Posts