กนอ.-กรมการค้าภายใน-ปณท. ผนึกกำลังช่วยเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ช่วยเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่าย-กระจายผลไม้จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาล ทั้งในรูปแบบ Pre-order และตั้งจุดจำหน่าย เริ่ม Kick Off นำร่องแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. ร่วมกับ กรมการค้าใน กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ดำเนินการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลไม้จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาล ใน 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ Pre-order โดย กนอ.จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมในกำกับดูแล และมีความสนใจสามารถ Pre-order ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มังคุด ทุเรียน ลำไย ลองกอง เป็นต้น โดย ปณท.จะช่วยจัดทำระบบการบริหารจัดการคำสั่งซื้อ (Order) และจัดส่งผลผลิตไปยังผู้บริโภคที่ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และ 2) รูปแบบการตั้งจุดจำหน่าย โดย กนอ. จัดสรรพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมให้เกษตรกรสามารถวางจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสได้ซื้อผลไม้ในราคาที่เหมาะสม

 

“กนอ. พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ในการแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ถือเป็นการ Kick off ความร่วมมือ โดยเปิดจุดจำหน่ายผลไม้ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรก บริเวณลานอเนกประสงค์ โลตัส สาขาอมตะนคร เพื่อจำหน่ายมะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่นจากจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ ถือเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายกลุ่มลูกค้า และยังเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่งด้วย”

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กรมการค้าภายใน จึงร่วมกับ กนอ. และ ปณท. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลไม้จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาล คาดว่าจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสามารถรองรับผลไม้ในภาพรวมได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัน

ขณะที่นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท.กล่าวว่า ปณท. ยินดีอำนวยความสะดวกในการจัดทำระบบคำสั่งซื้อ (Order) และสนับสนุนการจัดส่งไปยังผู้บริโภคที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลไม้ในราคาประหยัด และเกษตรกรมีช่องทางการขายผลไม้ รวมถึงลดปัญหาผลไม้ล้นตลาด และราคาตกต่ำต่อไป

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy

admin

Related Posts